Tủ lạnh ô tô mini di động T36 36L

Thương hiệu: No brand | Mã SP: Đang cập nhật |
7.306.000₫ 8.910.000₫
T? l?nh ô tô mini di d?ng T36 36L du?c thi?t k? cho nh?ng chuy?n di c?m...
- +
Gọi 0981.950.728 để được tư vấn miễn phí

T? l?nh ô tô mini di d?ng T36 36L du?c thi?t k? cho nh?ng chuy?n di c?m tr?i hay du l?ch v?i v? trí tay kéo h? tr? di chuy?n, không ch? giúp gi? th?c ph?m tuoi lâu mà còn có dèn LED giúp d? dàng nhìn th?y trong không gian t?i, du?c di?u khi?n thông qua b?ng di?u khi?n LCD hi?n th? rõ ràng và chính xác thông s? v? nhi?t d?.

 

B?n th?t v?ng v? noi luu tr? th?c ph?m trong xe c?a mình.

- Th?c ph?m kém tuoi ngon ho?c luu tr? không t?t sau ch?ng du?ng dài.

- T? dông dang dùng hi?n t?i có kích thu?c quá c?ng k?nh, không d? v?a trong xe.

- Ki?u dáng quá don di?u, nhàm chán, gây l?i th?i cho n?i th?t.

B?n mong d?i di?u gì cho nh?ng chuy?n di ?

- Th?c ph?m du?c luu tr? tuoi ngon trong su?t cu?c hành trình.

- Thi?t k? t? dông không quá l?n nhung nhi?u ngan ch?a d?m b?o kh? nang làm l?nh t?t.

- Có dèn chi?u sáng d? d? dàng nhìn th?y trong không gian ánh sáng kém.

N?u dó là nh?ng gì b?n mong mu?n thì T? l?nh ô tô mini di d?ng T36 36L chính là s? l?a ch?n hoàn h?o c?a b?n!

 

Gi?i thi?u T? l?nh ô tô mini di d?ng T36 36L

T? l?nh ô tô mini di d?ng T36 36L v?i thi?t k? chuyên d?ng cho nh?ng chuy?n di xa, s? d?ng b?ng di?u khi?n di?n t? giúp di?u ch?nh nhi?t d? nhu m?t t? dông hi?n d?i, dèn LED sang tr?ng v?a làm d?p không gian v?a h? tr? nhìn t?t hon trong không gian t?i, giúp b?n luu tr? tuoi ngon nh?ng th?c ph?m trong su?t cu?c hành trình.

 

Công d?ng c?a T? l?nh ô tô mini di d?ng T36 36L

 • T? l?nh ô tô mini di d?ng T36 36L khoang luu tr? r?ng giúp th?c ph?m và hoa qu? tuoi ngon su?t hành trình.
 • Có kh? nang gi? l?nh t?t hon so v?i nh?ng lo?i bình gi? nhi?t thông thu?ng.
 • Kh? nang gi? l?nh t?t nh? b? m?t l?p nh?a dày, làm mát sâu d?n -20 d?.
 • Thùng ch?a tách thành 2 ngan v?i gi? d?ng sang tr?ng.
 • Màn hình LCD di?n t? hi?n d?i, hi?n th? rõ các ch? d? và nhi?t d? thùng.
 • C?ng s?c USB h? tr? s?c pin ngay khi dang gi? l?nh th?c ph?m trong thùng.
 • Ch?t khóa ch?c ch?n d? gi? kín hoi l?nh bên trong, ngoài ra còn có khe x? nu?c ngay bên du?i dáy thùng.
 • Tích h?p tay c?m và bánh xe chuyên d?ng d? d? dàng mang vác ho?c nh?c t? dông.
 • Ph?n dèn sáng LED thi?t k? bên trong thân thùng d? d? dàng nhìn th?y trong nh?ng không gian t?i ho?c ánh sáng kém.
 • Ti?t ki?m chi phí di l?i hay h?n ch? d?ng xe mua d? trên du?ng.
 • Ho?t d?ng b?ng ngu?n di?n DC/AC v?a s? d?ng trên xe v?a s? d?ng t?i nhà.

Hu?ng d?n s? d?ng và b?o qu?n T? l?nh ô tô mini di d?ng T36 36L

 • Hu?ng d?n s? d?ng:
  • Gi? nút “Ngu?n” trong 3 giây d? chuy?n d?i gi?a 2 ch? d? ON/OFF.
  • Nh?n nút “+” ho?c “-“ d? cài d?t nhi?t d?
  • Nh?n Setting và ch?n Eco (Ti?t ki?m nang lu?ng) ho?c MAX( l?nh nhanh). H? th?ng thi?t l?p ch? d? MAXX
  • Nh?n gi? phím Setting kho?ng 3 giây. Khi nháy dèn H trên màn hình, ch?n 3 ch? d? H (cao), M (trung bình), L (ch?m) b?ng phím Setting m?t l?n n?a. H? th?ng thi?t l?p ch? d? H.
  • APP type: Nh?n phím Setting sau khi AP hi?n th? trên b?ng di?u khi?n khi k?t n?i v?i APP b?ng Bluetooth.
  • Bi?u tu?ng du?i màn hình: Vùng trái, Vùng ph?i
  • Nh?n nút “+” “-“ cùng lúc trong 3 giây d? chuy?n d?i b?t/t?t vùng bên trái
  • Màn hình bên du?i s? t?t sau khi tháo ph?n vách ngan (2 vùng h?p nh?t) và có th? tháo r?i d? di?u ch?nh nhi?t d? bên trong.

 

 • Quy cách: 1 x s?n ph?m.
 • Dung tích: 36L
 • Xu?t x?: Trung Qu?c

 

T?i sao b?n nên ch?n T? l?nh ô tô mini di d?ng T36 36Lt?i Shop n?i th?t ô tô CIND?

- Cam k?t cung c?p T? l?nh ô tô mini di d?ng T36 36L chính hãng 100%.

- Cam k?t hoàn ti?n 200% n?u khách hàng phát hi?n s?n ph?m là hàng fake.

- Giao hàng nhanh chóng, h? tr? thanh toán COD ti?n ích.

- Chính sách tu v?n, cham sóc khách hàng chu dáo, chuyên nghi?p.

 

SHOP N?I TH?T Ô TÔ CIND -  d?a ch? cung c?p s?n ph?m ch?t lu?ng giá t?t cho khách hàng trên toàn qu?c

 

HOTLINE - 0981.950.728

M?i chi ti?t xin liên h?:

SHOP N?I TH?T Ô TÔ CIND

Ð?a ch?: S? 9, du?ng s? 22, Khu Bình Phú, Phu?ng 11, Qu?n 6, Tp.HCM

Chất lượng hàng đầu
Chất lượng hàng đầu

Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Giao hàng siêu nhanh
Giao hàng siêu nhanh

Cam kết thời gian giao hàng ngắn nhất

Mua hàng tiết kiệm
Mua hàng tiết kiệm

Giảm giá & khuyến mại với ưu đãi cực lớn

Hỗ trợ online 24/7
Hỗ trợ online 24/7

Gọi ngay 0981.950.728 để được tư vấn

popup

Số lượng:

Tổng tiền: