Tủ lạnh ô tô mini di động MK18 18L

Thương hiệu: No brand | Mã SP: Đang cập nhật |
5.845.000₫ 7.128.000₫
T? l?nh ô tô mini di d?ng MK18 18L du?c thi?t k? cho nh?ng chuy?n di c?m...
- +
Gọi 0981.950.728 để được tư vấn miễn phí

T? l?nh ô tô mini di d?ng MK18 18L du?c thi?t k? cho nh?ng chuy?n di c?m tr?i hay du l?ch v?i v? trí tay nâng h? tr? mang vác, không ch? giúp gi? th?c ph?m tuoi lâu mà còn tiêu th? di?n nang th?p, du?c di?u khi?n thông qua b?ng di?u khi?n LCD hi?n th? rõ ràng và chính xác thông s? v? nhi?t d?.

 

B?n th?t v?ng v? noi luu tr? th?c ph?m trong xe c?a mình.

- Th?c ph?m kém tuoi ngon ho?c luu tr? không t?t sau ch?ng du?ng dài.

- T? dông dang dùng hi?n t?i có kích thu?c quá c?ng k?nh, không d? v?a trong xe.

- Ki?u dáng quá don di?u, nhàm chán, gây l?i th?i cho n?i th?t.

B?n mong d?i di?u gì cho nh?ng chuy?n di ?

- Th?c ph?m du?c luu tr? tuoi ngon trong su?t cu?c hành trình.

- Thi?t k? t? dông không quá l?n, nhung v?n d?m b?o kh? nang làm l?nh t?t.

- Có dèn chi?u sáng d? d? dàng nhìn th?y trong không gian ánh sáng kém.

N?u dó là nh?ng gì b?n mong mu?n thì T? l?nh ô tô mini di d?ng MK18 18L chính là s? l?a ch?n hoàn h?o c?a b?n!

 

Gi?i thi?u T? l?nh ô tô mini di d?ng MK18 18L

T? l?nh ô tô mini di d?ng MK18 18L v?i thi?t k? chuyên d?ng cho nh?ng chuy?n di xa, s? d?ng b?ng di?u khi?n di?n t? giúp di?u ch?nh nhi?t d? nhu m?t t? dông hi?n d?i, giúp b?n luu tr? tuoi ngon nh?ng th?c  ph?m trong su?t cu?c hành trình ngoài ra còn giúp ti?t ki?m chi phí khi s? h?u kh? nang tiêu th? di?n th?p.

 

Công d?ng c?a T? l?nh ô tô mini di d?ng MK18 18L

 • T? l?nh ô tô mini di d?ng MK18 18L khoang luu tr? r?ng giúp th?c ph?m và hoa qu? tuoi ngon su?t hành trình.
 • Có kh? nang gi? l?nh t?t hon so v?i nh?ng lo?i bình gi? nhi?t thông thu?ng.
 • Cho hi?u qu? cao v?i m?c tiêu th? di?n nang th?p.
 • Kh? nang gi? l?nh t?t nh? b? m?t l?p nh?a dày, làm mát sâu d?n 20 d?.
 • Dây h?p kim gi? n?p sang tr?ng du?c k?t n?i gi?a ph?n n?p d?y và ph?n thân thùng.
 • Màn hình LCD di?n t? hi?n d?i, hi?n th? rõ các ch? d? và nhi?t d? thùng.
 • C?ng s?c USB h? tr? s?c pin ngay khi dang gi? l?nh th?c ph?m trong thùng.
 • Ch?t khóa ch?c ch?n d? gi? kín hoi l?nh bên trong, ngoài ra còn có khe x? nu?c ngay bên du?i dáy thùng.
 • Tích h?p tay c?m chuyên d?ng d? d? dàng mang vác ho?c nh?c t? dông.
 • Ph?n dèn sáng LED k?t vào thi?t k? bên trong thân thùng d? d? dàng nhìn th?y trong nh?ng không gian t?i ho?c ánh sáng kém.
 • Ti?t ki?m chi phí di l?i hay h?n ch? d?ng xe mua d? trên du?ng.
 • Ho?t d?ng b?ng ngu?n di?n DC/AC v?a s? d?ng trên xe v?a s? d?ng t?i nhà.

Hu?ng d?n s? d?ng và b?o qu?n T? l?nh ô tô mini di d?ng MK18 18L

 • Hu?ng d?n s? d?ng:
   • Nh?n nút “Ngu?n” d? chuy?n d?i gi?a 2 ch? d? ON/OFF. Gi? phím “Khóa” trong 3 giây d? m? khóa.
   • Nh?n nút “+” ho?c “-“ d? cài d?t nhi?t d?
   • Nh?n Setting và ch?n Eco (Ti?t ki?m nang lu?ng) ho?c MAX( l?nh nhanh). H? th?ng thi?t l?p ch? d? MAXX
   • Nh?n gi? phím Setting kho?ng 3 giây. Khi nháy dèn H trên màn hình, ch?n 3 ch? d? H (cao), M (trung bình), L (ch?m) b?ng phím Setting m?t l?n n?a. H? th?ng thi?t l?p ch? d? H.
   • APP type: Nh?n phím Setting sau khi AP hi?n th? trên b?ng di?u khi?n khi k?t n?i v?i APP b?ng Bluetooth
 • Quy cách: 1 x s?n ph?m.
 • Dung tích: 18L
 • Xu?t x?: Trung Qu?c

 

T?i sao b?n nên ch?n T? l?nh ô tô mini di d?ng MK18 18Lt?i Shop n?i th?t ô tô CIND?

- Cam k?t cung c?p T? l?nh ô tô mini di d?ng MK18 18L chính hãng 100%.

- Cam k?t hoàn ti?n 200% n?u khách hàng phát hi?n s?n ph?m là hàng fake.

- Giao hàng nhanh chóng, h? tr? thanh toán COD ti?n ích.

- Chính sách tu v?n, cham sóc khách hàng chu dáo, chuyên nghi?p.

 

SHOP N?I TH?T Ô TÔ CIND -  d?a ch? cung c?p s?n ph?m ch?t lu?ng giá t?t cho khách hàng trên toàn qu?c

 

HOTLINE - 0981.950.728

M?i chi ti?t xin liên h?:

SHOP N?I TH?T Ô TÔ CIND

Ð?a ch?: S? 9, du?ng s? 22, Khu Bình Phú, Phu?ng 11, Qu?n 6, Tp.HCM

Chất lượng hàng đầu
Chất lượng hàng đầu

Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Giao hàng siêu nhanh
Giao hàng siêu nhanh

Cam kết thời gian giao hàng ngắn nhất

Mua hàng tiết kiệm
Mua hàng tiết kiệm

Giảm giá & khuyến mại với ưu đãi cực lớn

Hỗ trợ online 24/7
Hỗ trợ online 24/7

Gọi ngay 0981.950.728 để được tư vấn

popup

Số lượng:

Tổng tiền: